Likvidace autovraků

Až 600 Kč za Váš autovrak

Stačí dopravit Váš autovrak do naší provozovny ve Vyškově a vyplatíme vám za kompletní autovrak 600 Kč. Samozřejmostí je vystavení dokladu o ekologické likvidaci na počkání a zcela zdarma.

Chybí-li nějaká část vozu bude účtována srážka dle následujícího ceníku:

Motor: 300Kč
Převodovka: 200Kč
Katalyzátor: 200Kč
Náprava: 150Kč/ks
Baterie: 150Kč
Kolo: 50Kč/ks

Jak postupovat při likvidaci

autovraky
Odevzdání autovraku – kdo může autovrak odevzdat?

Oprávněná osoba k odevzdání autovraku je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem nebo provozovatelem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo oprávněný za ni jednat. Pokud vlastník vozidla zemřel nebo je prohlášen za mrtvého je nutné doložit pravomocné rozhodnutí soudu  dědictví to této osobě.

Doklady nutné při odevzdání autovraku

Fyzická osoba:

  • Doklad o totožnosti – občanský průkaz nebo pas
  • Plná moc od osoby, která není vlastníkem autovraku
  • Rozhodnutí o dědickém řízení
  • Originál technického průkazu

Právnická osoba:

  • Výpis  obchodního rejstříku
  • Plná moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením výpisu z obchodního rejstříku
  • Originál technického průkazu

Po předložení těchto dokladů a převzetí autovraku vydáme majiteli vozidla Potvrzení o převzetí autovraku do provozovny na zpracování autovraků.

V případě, že vozidlo není kompletní, chybějící díly vypíše přebírající na Potvrzení o převzetí.

Vyřazení autovraku z registru

Majitel vozidla po odevzdání autovraku oprávněné osobě, tzn. provozovně na zpracování autovraků,  podá žádost o vyřazení vozidla z registru motorových vozidel.