Likvidace autovraků

Zbavujete se starého vozidla? Tak ho dovezte na pobočku do Vyškova. Neplatí se za model, ale stejnou částkou za každý autovrak.

Za kompletní autovrak vám vyplatíme 600 Kč.

Pokud chybí nějaká část vozu, bude účtována srážka podle následující tabulky:

Motor:300 Kč
Převodovka:200 Kč
Katalyzátor:200 Kč
Náprava:150 Kč/ks
Baterie:150 Kč
Kolo:50 Kč/ks

Jak probíhá likvidace autovraku

Oprávněnou osobou k odevzdání autovraku je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Odevzdat vozidlo může i osoba zmocněná písemně vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo oprávněný za ni jednat. Pokud vlastník vozidla zemřel, nebo je prohlášen za mrtvého, je nutné doložit pravomocné rozhodnutí soudu o dědictví této osoby.

Fyzická osoba:

  • Doklad o totožnosti – občanský průkaz nebo pas
  • Plná moc od osoby, která není vlastníkem autovraku
  • Rozhodnutí o dědickém řízení
  • Originál technického průkazu

Právnická osoba:

  • Výpis  obchodního rejstříku
  • Plná moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením výpisu z obchodního rejstříku
  • Originál technického průkazu

Po předložení těchto dokladů a převzetí autovraku vydáme majiteli vozidla Potvrzení o převzetí autovraku do provozovny na zpracování autovraků.

V případě, kdy vozidlo není kompletní, chybějící díly vypíše přebírající na Potvrzení o převzetí.

Po odevzdání autovraku oprávněné osobě podá majitel vozidla žádost o vyřazení vozidla z registru motorových vozidel.

Oprávněnou osobou v tomto smyslu je provozovna, která likviduje autovraky. Tj. naše pobočka ve Vyškově.

Máte zájem o likvidaci autovraku? Dejte nám vědět.

Časté dotazy
Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...