Ochrana osob. údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského paralementu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby pozbytí nezbytných zákonných i smluvních důvodů nebo do okamžiku uplatnění práva zákazníka zákazníka na výmaz a právo na jeho zapomění, to vše s ohledem na charakter uchovávaných osobních údajů.

Kupující má řadu zákonných práv týkajících se zpracování jeho osobních údajů, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na zapomenutí, právo na výmaz, právo na omezené zpracování a právo na přenositelnost. Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte níže uvedeným formulářem. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě s výjimkou následujících výjimek:

  1. Externí dopravci a poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží nebo autorizaci příslušného platebního nástroje. Tyto společnosti jsou smluvně zavázány k vysoké ochraně osobních údajů při jejich zpracování.
  2. Hodnotící systémy Heureka a Zboží, které zajišťují zpětnou vazbu nezávislého hodnocení objednávky z našeho e-shopu. Tyto informace pomáhají dalším uživatelům s výběrem prodejce a nám slouží jako zpětná vazba od zákazníků. Souhlas s tímto předáváním můžete udělit nebo odmítnout v okamžiku nákupu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli elektronického obchodu.

Provozovatelem elektronického obchodu je společnost Naja Service, s.r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, Česká republika, DIČ CZ 645 08 013.

Pro uplatnění Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu naja@naja.cz. V e-mailu prosím uveďte, jaké právo uplatňujete, detailní popis požadavku, případně i objednávku a e-mail použitý při komunikaci.

Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...